Wat is mijn object waard?

De waarde van een object wordt niet door de restaurator vastgesteld. Dit vereist specifieke kennis, de restaurator is hier niet voor opgeleid. Bovendien strookt het niet met de ethische code van Restauratoren Nederland  De restaurator zal zich onthouden van het taxeren van de waarde van het voorwerp. De taxatie van een voorwerp is voorbehouden aan een beëdigd taxateur. De restaurator kan hieraan slechts bijdragen door inbreng van zijn deskundigheid.