Is het mogelijk een verslag van de uitgevoerde restauratie te krijgen?

Ja dat is mogelijk. In principe wordt elke behandeling vast gelegd in een rapport (documentatie) Hierin worden onder andere een beschrijving van de conditie en de behandeling van het object opgenomen alsmede foto’s van het object van voor en na de restauratie. Aan het maken van een dergelijk rapport zijn kosten verbonden.