Wat kost een restauratie?

Het is moeilijk om te zeggen wat een restauratie kost. Het hangt geheel af van het soort object, de mate van aantasting, of alle onderdelen nog aanwezig zijn etc. Per individueel geval zal de restaurator het aantal uren inschatten die nodig zijn om de restauratie uit te voeren. Het is dan ook niet mogelijk per telefoon een prijsopgave op te vragen. Indien u mij echter via email gedetailleerde foto’s van het object en de schade stuurt kan ik in de meeste gevallen wel een goede schatting geven van de te verwachten kosten.